top of page

Fik is ontstaan als antwoord op de vraag die opveel scholen leeft: ‘We moeten iets met het welbevinden van onze leerlingen. Maar wat? En hoe?’ Door de corona-crisis is nog meer duidelijk geworden dat leerlingen meer nodig hebben dan de vakken die ze nu op school krijgen. Ze zijn de verbinding met elkaar kwijt, de druk om te presteren is immens, slaap en ritme zijn voor velen een probleem en motivatie en focusstaan op een laag pitje.

Waarom

Doel

Het motivatieprogramma Fik is ontwikkeld om scholen en docenten te ondersteunen bij hun ingewikkelde taak. Om ervoor te zorgen dat er van binnen weer een vuurtje gaat branden en er weer verbinding ontstaat in klassen.


Het belangrijkste doel van Fik is om het welzijn en de motivatie van leerlingen een boost te geven. Zonder docenten extra te belasten. Wij zijn ervan overtuigd dat als leerlingen beter in hun vel zitten hun motivatie en leerprestaties vaak vanzelf ontbranden.

bottom of page